Vaiheittainen malli kansainvälistymiseen

Olemme kehittäneet pk-yrityksille vaiheittaisen kansainvälistymismallin. Mallin avulla toteutamme kansainvälistymisen suunnitelmallisesti vaiheittain. Mallissamme kansainvälistymishanke pilkotaan pienempiin osiin, jolloin pystymme analysoimaan tarkasti hankkeen kannalta tärkeimmät toimenpiteet. Hanke etenee mallin avulla vaiheittain, tarjoten yritykselle arvokasta tietoa jokaisesta vaiheesta.

Strategiamalli on kehitetty lukuisten tutkimusten pohjalta ja siinä hyödynnetään jo olemassa olevia, suuremmille yrityksille suunniteltuja kansainvälistymismalleja. Malliin on kerätty pk-yrityksille sopivat menetelmät sekä juuri pk-yritysten menestyksen kannalta oleelliset toimenpiteet.

Suunnitelmallisen mallin avulla yritys kykenee suorittamaan osan toimenpiteistä itse ja osaa hyödyntää konsulttien toimittamat selvitykset käytännössä. Selkeiden vaiheiden ja ohjattujen toimenpiteiden ansiosta yrityksesi tunnistaa onnistumisen kannalta tarvittavat toimenpiteet. Tämän ansiosta yrityksesi osaa myös vaatia konsulteilta juuri yrityksesi kannalta oleelliset konsultaatiot.

GoGlobalSmart

GoGlobalSmart® sovellus

Tehokas työväline kansainvälistymiseen

Olemme kehittäneet malliimme pohjautuvan GoGlobalSmart® sovelluksen. Sovelluksen avulla kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksiesi arviointi ja kansainvälistymishankkeen toteuttaminen onnistuu ketterästi. Sovelluksella hankit helposti apua konsulttiverkostoltamme niihin asioihin, joita et itse pysty toteuttamaan ja toteutat vientihankkeesi edullisesti, tehokkaasti ja laadukkaasti. Sovellus auttaa pitämään langat omissa käsissäsi helposti koko hankkeen ajan.

GoGlobalSmart® sovellus mahdollistaa kansainvälistymisen laadukkaammin, tehokkaammin ja edullisemmin.

GoGlobalSmart
GoGlobalSmart
Image Small
GoGlobalSmart

Arvokasta tietoa ja ohjeistusta

Sovellus opastaa yrityksen rakentamaan kansainvälistymishankkeensa suunnitelmallisesti vaiheittain. Sovellus tarjoaa myös asiakkaalle arvokasta tietoa kansainvälistymishankkeesta käytännöllisten ohjeiden ja esimerkkien avulla. Asiakas voi helposti tehdä itse kansainvälistymissuunnitelman sekä käytännön vientihankkeen toteutuksen. Valmiiksi kerätty ja jatkuvasti kehittyvä taustatieto nopeuttaa hankkeen toteutusta. Sovellus mukautuu hankkeeseesi tarjoten arvokasta tietoa juuri sinun hankkeestasi. Tallennat helposti kaikki hankkeeseesi liittyvät tiedot sovellukseen ja pystyt tarvittaessa jakamaan tietoa helposti.